SDGs : GOAL8-งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต

มมส จัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัยร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 “แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย”เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2567 ในหัวข้อ“แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ”...นิสิต มมส เรียนรู้บริษัทชั้นนำในการผลิตโซล่าเซลล์ระดับโลกวันนี้ (15 มีนาคม 2567) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม “Bridging the Gap: Students and Entrepreneurs Connect with Canadian Solar” การเรียนรู้บริษัทชั้นนำในการผลิตโซล่าเซลล์ระดับโลก...


มมส จัดงาน Hackathon : Isan Culture Re-creationเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Hackathon : Isan Culture Re-creation ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางวัฒนธรรม...