SDGs : GOAL7-พลังงานสะอาดและจ่ายได้

โฉมใหม่..รถรางไฟฟ้า พร้อมบริการนิสิตใหม่ มมส นั่งฟรี! สะดวกไปเรียน ประหยัดค่าเดินทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เปลี่ยนโฉมใหม่รถไฟฟ้า สีสันสดใส ประหยัดพลังงาน วิ่งให้บริการฟรี ช่วยนิสิตลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นั่งสบายรอไม่นาน รถออกวิ่งทุก 10 -15 นาที จำนวน 3 คัน...


มมส ลงนาม MOU ทางวิชาการด้านวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง กับ บริษัท ช. ทวี จำกัด (มหาชน) ,มทร.อีสาน และ วท.วป.วันนี้ (18 มีนาคม 2567)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง ระหว่าง...นิสิต มมส เรียนรู้บริษัทชั้นนำในการผลิตโซล่าเซลล์ระดับโลกวันนี้ (15 มีนาคม 2567) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม “Bridging the Gap: Students and Entrepreneurs Connect with Canadian Solar” การเรียนรู้บริษัทชั้นนำในการผลิตโซล่าเซลล์ระดับโลก...


กองอาคารสถานที่ มมส เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพะเยาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม...