สมองก็เหมือนกับร่างกายส่วนอื่นๆ ที่จำเป็นต้องดูแลและบริหารสมองอยู่เสมอ นอกจากร่างกายส่วนอื่นๆ แล้ว สมองก็เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญมาก และจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างดี รวมไปถึงหมั่นบริหารสมองอยู่เสมอ เพื่อให้สมองแข็งแรงนั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่คู่กับเราไปนานๆ  วันนี้เรามี  5 วิธีดูแลสมองให้แข็งแรง มาฝากกันค่ะ1.โภชนาการ  :  ดูแลให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ และทานอาหารเช้าทุกวัน เพราะอาหารเช้าจะเป็นตัวช่วยในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานของสมอง

2.พักผ่อนให้เพียงพอ :  การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการทำงานของสมอง ทั้งในด้านการใช้ความคิด และการตื่นตัวของสมอง

3.ฝึกสมอง  :  ร่างกายที่แข็งแรงจำเป็นต้องได้รับการออกกำลังกายที่เหมาะสม เช่นเดียวกับสมองของเรา การใช้สมองในการวิเคราะหืก็ถือเป็นการดูแลสมองอย่างดี

4.ออกกำลังกาย  :  ควรออกกำลังกายให้หัวใจสูบฉีดอย่างเต้มที่ อย่างน้อยสัปดาหละ 2-3 ครั้ง การออกกำลังกายมีส่วนในการทำงานของสมองส่วนหน้า

5.จัดการความเครียด :  สมองเราทำงานได้ดีขณะที่เรามีความสุข พยายามลดภาวะความเครียด ผ่อนคลายด้วยการทำสมาธิ หางานอดิเรก หรือไปเที่ยวพักผ่อนเมื่อรู้สึกว่ามีความเครียดมากเกินไป

ที่มา  :  https://whitechannel.tv/5-วิธีดูแลสมองให้แข็งแรง/

Author

ผู้เรียบเรียง : จุฑามาศ ภิญโญศรี
Email : jutamas.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0942915414

Related Posts