พันธกิจ : ด้านศิลปวัฒนธรรม

นิสิตต่างชาติ มมส ร่วมกิจกรรม “สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย”เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม “สงกรานต์สืบสานประเพณีไทยสำหรับนิสิตต่างชาติ” ณ อาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์...


มมส สืบสานประเพณีสงกรานต์อีสานบ้านเฮา ทำบุญ สรงน้ำ ขอพร สนุกสนานม่วนซื่น ประจำปี 2567วันนี้ (10 เมษายน 2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "สืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ...


ชาว มมส ทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2567วันนี้ (10 เมษายน 2567) เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567 ณ สวนป่าวัฒนธรรมด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


มมส ร่วมทำบุญถวายกัณฑ์จอบ-กัณฑ์หลอน ประเพณีบุญผะเหวด วัดเจริญผลวันนี้ (28 มีนาคม 2567) เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้นายจีรพันธ์  ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


ชาว มมส ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวดวันนี้ (27 มีนาคม 2567) เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์...


ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567วันนี้ (27 มีนาคม 2567) เวลา 05.30 น. ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของการจัดงานบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์...


มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปีงบประมาณ 2567

มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง "ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปีงบประมาณ 2567"

วันนี้ (26 มีนาคม 2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด โครงการ "ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปีงบประมาณ 2567" ระหว่างวันที่...


นิสิต บุคลากร มมส ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางวัฒนธรรม โชคลาภนิรันดร์ ในงานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด

นิสิต บุคลากร มมส ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางวัฒนธรรม "โชคลาภนิรันดร์" ในงานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการจัดทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางวัฒนธรรม "โชคลาภนิรันดร์" ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ผสมผสานศิลปะจีนกับศิลปะไทยอีสานเข้าไว้ด้วยกัน ในโครงการมรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


มมส เตรียมสถานที่จัดงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567

มมส เตรียมสถานที่จัดงาน "ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567"

วันนี้ (25 มีนาคม 2567) บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับงานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง กองอาคารสถานที่  สำนักงานอธิการบดี และนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแรงร่วมใจในการจัดเก้าอี้ ประดับผ้า ธุงใยแมงมุม ...


มมส เตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567วันนี้ (19 มีนาคม 2567) สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับงานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง และกองอาคารสถานที่  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำบุคลากรและนิสิต ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ เครื่องครุพันผะเหวด และเครื่องกิริยาบูชาที่ใช้ในพิธี โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด...


สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ณ วัดม่วงน้อย จ.มหาสารคามเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567  บุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ในโครงการ สืบสานมรดกภูมิปัญญามนตราอีสาน 2567 ณ วัดม่วงน้อย บ้านม่วงน้อย ตำบลแพง...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ณ วัดเหนือสูงยาง จ.ร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567  บุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ในโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญามนตราอีสาน 2567 ณ วัดเหนือสูงยาง บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ณ วัดสุดารังสรรค์ จ.ร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567  บุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ในโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญามนตราอีสาน 2567 ณ วัดสุดารังสรรค์ บ้านค้อชา ตำบลบึงงาม...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ณ วัดทุ่งสว่าง จ.ร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567  บุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ในโครงการวิจัย สืบสานมรดกภูมิปัญญา มนตราอีสาน 2567 ณ วัดทุ่งสว่าง...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ณ วัดกลางอุดมเวทย์ จ.ร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ในโครงการวิจัย สืบสานมรดกภูมิปัญญา มนตราอีสาน 2567 ณ วัดกลางอุดมเวทย์ บ้านพนมไพร...