สำนักวิทยบริการ แจ้งขยายเวลาวันกำหนดส่งคืนหนังสือ
นิสิต/นักเรียน : ขยายเวลาส่งคืนหนังสือออกไปเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2565
อาจารย์/บุคลากร : ขยายเวลาส่งคืนหนังสือออกไปเป็นวันที่ 30 เมษายน 2565

# ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศ และใช้บริการได้ที่ https://libray.msu.ac.th หรือ Line@:@msulibrary
# ส่งหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ/ตู้คืนหนังสือตามจุดให้บริการ
# ติดต่อสื่อสาร และใช้บริการสำนักวิทยบริการผ่าน online ได้ที่ inbook facebook fanpage:libraymsu หรือ https://libray.msu.ac.th หรือ โทร 0-437-54322-40 หมายเลขภายใน เคาน์เตอร์บริการยืมขคืน อาคารวิทยบริการ A หมายเลข 2405,2406 หน่วยบริการอาคารวิทยพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง หมายเลขภายใน 6207
# หากต้องการส่งคืนหนังสือทางไปรษณีย์ ส่งได้ที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริการยืม-คืน สำนักวิทยบริการ อาคาร A ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร 0 4375-4358


ที่มา :  Facebook MahasarakhamUni/สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Author

ผู้เรียบเรียง : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล
Email : sineenard.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0-4375-4315 (ภายใน) 1722

ภาพประกอบบทความ

  :   สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล / Facebook MahasarakhamUni /MSU Outlet

Related Posts