สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ส่งผลให้หลายคนเกิดความกังวลใจจนเกิดเป็นความเครียด หลายคนก็ยังคงกังวลการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึงการเตรียมตัว การปฏิบัติทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 วันนี้เรามีข้อมูลดีๆ ที่เป็รประโยชน์สำหรับทุกท่านในการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาฝากทุกท่าน ดังนี้ค่ะข้อปฏิบัติการเตรียมตัว "ก่อนฉีดวัคซีนโควิด"
    1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
    2. รับประทานอาหารและดื่มน้ำให้เพียงพอ
    3. ในวันนัด หากมีไข้สูง ควรเลื่อนนัดไปก่อน
    4. ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้รับประทานยาตามปกติ ไม่ต้องหยุด (ยกเว้นแพทย์สั่ง)
    5. ไม่ควรกินยาลดไข้ ยาแก้ปวด ก่อฉีดวัคซีน เพราะยาอาจบดบังการตอบสนองต่อวัคซีน
    6. ไปถึงสถานที่ก่อนเวลา เตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตน

ข้อปฏิบัติการเตรียมตัว "วันฉีดวัคซีนโควิด"
    ในวันที่นัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ลงทะเบียน วัดไข้ ความดันโลหิต และชีพจร รวมถึงต้องผ่านการซักประวัติ คัดกรองและประเมินความเสี่ยงก่อน ซึ่งต้องลงนามในหนังสือยินยอมด้วย โดยการรับการฉีดวัคซีนนั้น ควรฉีดเข้ากล้ามเนื้อแขนที่ไม่ถนัด 
หลังจากนั้นให้รอสังเกตอาการประมาณ 30 นาที และรับบัตรนัดและเอกสารปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน พร้อมสแกนไลน์หมอพร้อม 

ข้อปฏิบัติการเตรียมตัว "หลังฉีดวัคซีนโควิด"
    ทั้งนี้หลังจากฉีดวัคซีนโควิดมาแล้ว อาจมีไข้ ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณฉีด รววมถึงอาจมีอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะและกล้ามเนื้อ ประมาณ 1-2 วัน ซึ่งหากมีไข้หรือปวดศีรษะ  ก็สามารถกินยาลดไข้และแก้ปวดได้

    แต่หากมีอาการอื่นๆ เช่น มีไข้สูงมาก มีผื่นลมพิษ หน้ามืด เป็นลม แขนขาอ่อนแรง หรือเจ็บหน้าอก ควรรีบไปพบแพทย์ หรือโทร 1669 ทันที