สร้างความสุขให้ใจ เติมไฟในการทำงาน“ใจ” เป็นสิ่งสำคัญ และวิธีสร้างความสุขให้ใจตัวเองก็ยิ่งสำคัญ จากหนังสือHow to Have a Beautiful Mind ของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโย สอนวิธีการสร้างความสุขด้วยการพัฒนาและควบคุมจิตใจของตัวเอง รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดให้เปิดกว้างและมองโลกในแง่ดี เพื่อให้เป็นคนน่าคบหา รู้กาลเทศะ


การยอมรับฟัง
ต้องยอมรับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ และหาความหมายแท้จริงของสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อ ขณะฟังก็ให้คิดว่าตัวเองกำลังได้ข้อมูลใหม่ ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนจากผู้พูดและอาจกลายเป็นหนทางใหม่ที่จะนำไปพัฒนางานหรือสิ่งที่รับผิดชอบได้

ต้องรู้ข้อมูลมากแค่ไหน
ในการสนทนาแต่ละครั้งคุณไม่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลในเรื่องที่พูดทั้งหมด ถ้าอีกฝ่ายรู้มากกว่าควรเป็นผู้ฟังที่ดี โดยไม่ต้องแสดงท่าว่าตัวเองรู้ทั้งที่ไม่รู้ และขณะฟังคนอื่น คุณอาจย้ำในสิ่งที่ตัวเองได้ยินได้ฟังมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งข้อมูลอื่น

การตั้งคำถาม
คือ การแสดงปฏิกิริยาต่อการฟังอย่างตรงไปตรงมา ถ้าคำถามของคุณเป็นลักษณะให้ผู้ตอบแสดงความคิด ก็อย่าคาดหวังคำตอบ และควรถามคำถามที่ช่วยต่อยอดความเข้าใจพื้นฐานของตัวเอง

การแสดงความรู้สึก
จงถือว่าความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิด เพราะการตัดสินใจเลือกส่วนใหญ่มีพื้นฐานส่วนหนึ่งมาจากความรู้สึก แต่การแสดงอารมณ์เพียงอย่างเดียวก็กลายเป็นการจำกัดโลกทัศน์และทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กว่า

ความสำคัญของทัศนคติ
มาจากข้อมูล ความรู้สึก การให้ความสำคัญและประสบการณ์ส่วนตัวต่อเรื่องนั้นๆ คนที่พร้อมจะพัฒนาจิตใจจะเป็นคนที่พร้อมเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตัวเอง เมื่อได้ข้อมูลใหม่ที่มีเหตุผลและน่าเชื่อถือมากกว่า

การแทรกแซง
โดยทั่วไปถือเป็นการเสียมารยาท แต่บางทีก็จำเป็น ซึ่งควรเป็นในกรณีที่มีเหตุผลหนักแน่นพอ ได้แก่ สิ่งที่ผู้พูดกำลังนำเสนอนั้นผิดถนัด เมื่อแทรกแซงแล้วก็จำเป็นต้องบอกให้รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นคืออะไร นอกจากนี้ยังมีการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ ความคิดสร้างสรรค์ การยอมรับ การแสดงทางเลือกอื่น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการจำลองสถานการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้น แล้วนำมาวิเคราะห์ให้เห็นความรู้สึกนึกคิดที่อยู่เบื้องหลังการเลือกกระทำ จากนั้นก็ชี้บอกว่าอะไรควรไม่ควร พร้อมให้วิธีการที่ถูกต้องเหมาะควร เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

.

ข้อมูลจาก คอลัมน์ศิลปะบำบัด นิตยสารชีวจิต ฉบับ 158

Author

ผู้เรียบเรียง : จุฑามาศ ภิญโญศรี
Email : jutamas.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0942915414

Related Posts