ข่าวเด่น (Hotnews)

บรรยากาศ พี่พาน้องร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย “ต้อมผึ้งสู่แดนอีสาน ถิ่นฐานโรจนากร รุ่นภุมริน 13”วันนี้ (22 มิถุนายน 2567) บรรยากาศการประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ต้อมผึ้งสู่แดนอีสาน ถิ่นฐานโรจนากร รุ่นภุมริน 13 " ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นไปอย่างคึกคัก และสนุกสนาน...


“ต้อมผึ้งสู่แดนอีสาน ถิ่นฐานโรจนากร รุ่นภุมริน 13” มมส รับน้องสร้างสรรค์วันนี้ (21 มิถุนายน 2567)  องค์การนิสิต ร่วมกับ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “ต้อมผึ้งสู่แดนอีสาน ถิ่นฐานโรจนากร รุ่นภุมริน 13”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์...


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส อบรมการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนปฏิบัติงานวันนี้ (21 มิถุนายน 2567) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวันที่ 3 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมระดมความคิดเห็น และร่วมอภิปรายการปรับทิศทาง เป้าหมาย และทบทวนวิสัยทัศน์...


พี่ลำเพลิน คืนถิ่นเหลือง-เทา ฝากข้อคิดให้กำลังใจน้องใหม่ใช้ชีวิต 4 ปี ในรั้ว มมสนายวงศกรณ์ โยวะราช (พี่ลำเพลิน) ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ ได้เป็นแขกรับเชิญพิเศษในกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โดยมีนิสิตจาก 17 คณะ และ 2...


มมส ร่วมกับ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TIMES-ICON 2024มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2024)...


พี่ศิษย์เก่า เชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่ ภุมริน 13 ในกิจกรรม “HUG MSU”วันนี้ (20 มิถุนายน 2567) เวลา 18.00 น. ณ สนามหญ้าหน้าอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปี 2567  ภายใต้กิจกรรมชื่อ...


น้องใหม่ มมส กว่า 14,000 คน ร่วมงานปฐมนิเทศคึกคัก รุ่นพี่ต้อนรับประทับใจวันนี้ (20 มิถุนายน 2567) เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2567  โดยมี รองศาสตราจารย์...


ก้าวแรกสู่รั้วเหลือง-เทา สุดอบอุ่น ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มมส (รอบเช้า)วันนี้ (20 มิถุนายน 2567) เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2567  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล...


มมส ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผอ.สถาบัน สำนัก ฯ ปี 2567เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ...


มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ วันสุดท้ายวันนี้ (19 มิถุนายน 2567)  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00...


Comments are closed.