ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน

         ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำรูปแบบตราสัญลักษณ์ 55 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 55 ปี วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566

         จึงขอเชิญชวนให้คณะ/หน่วยงาน นำตราสัญลักษณ์ 55 ปี ไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน  กิจกรรม โครงการ ดังนี้
                   1. ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ และอื่นๆ
                   2. หัวกระดาษหนังสือราชการ รายงานการประชุม รายงานโครงการ/กิจกรรม
                   3. อื่นๆที่เหมาะสม

          ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรูปแบบตราสัญลักษณ์ 55 ปี ได้ที่ QR Code หรือที่
                   ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส : https://citly.me/xP37t
                   คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส : https://citly.me/RlPNz