อาจารย์นักประดิษฐ์ มมส ประดิษฐ์เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นและความสดของไข่

เครื่องการตรวจวัดความสดของไข่แบบไม่ทำลายผ่านการตรวจวัดความหนาแน่นของไข่เป็นการนำเสนอเทคนิคในการตรวจวัดความสดของไข่แบบไม่ทำลายผ่านการตรวจวัดความหนาแน่นของไข่ ซึ่งระบบที่นำเสนอสามารถทำการคัดแยกเกรด และระบุความสดของไข่ได้แบบเวลาจริง ระบบไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย ขนาดเล็ก ต้นทุนต่ำ และมีความแม่นยำสูง สามารถนำไปใช้ในการคัดแยกเกรด และความสดของไข่ได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจชุมชน และครัวเรือน โดยการประดิษฐ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนินอาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนางสาวนวลอนงค์ เจริญสุข นิสิตเอกฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.