สนับสนุนการเรียนรู้

American Corner

มหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถานทูตสหรัฐอเมริกากรุงเทพฯ ภูมิใจเสนอ MSU American Corner (MAC) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับอเมริกาตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร HUSOC (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) MAC เป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรสำหรับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาและภาษาอังกฤษ. ทุกคนยินดีต้อนรับ

พิกัด : ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง

https://www.facebook.com/MAC.MSU

เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่เน้นสื่อ Digital เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพของกระบวนการเรียนรู้ ที่มีอยู่เดิมไปสู่แหล่งความรู้รูปแบบใหม่ ที่ยังคงเน้นการปลูกผังและส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน ถือเป็นการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ในอนาคต มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารที่เน้นความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ เพื่อสร้างและแสวงหาความรู้ ในบรรยากาศเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย

พิกัด  :  อาคารวิทยบริการ B บริเวณ ชั้น 1 และชั้น 2
การให้บริการ  :  ให้บริการสืบค้นข้อมูลสื่อดิจิทัล / ห้องอ่านหนังสือ / ห้องชมภาพยนต์ / มุมทำการบ้านงานวิจัย /และห้องสันทนาการทั่วไป
เวลาเปิดบริการ  :  วัน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น. วัน  อาทิตย์ เวลา  8.00-18.00 น.
ตลาดน้อย

ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณข้างหอพักกันทรวิชัย ในตลาดแห่งนี้จะขายอาหารแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น อาหารคาว อาหารหวาน ขนมไทย ผลไม้ อาหารอีสาน (ส้มตำ ลาบ ซุปหน่อไม้ ต้มแซ่บ) อาหารใต้ และอาหารตามสั่งทั่วไป

พิกัด :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง

อาคารพลศึกษา

บริเวณรอบอาคารมีสนามหญ้า ซุ้มผักสวนครัว แปลงทานตะวัน ให้สามารถเดินพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย

พิกัด :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง

สนามกีฬา

พื้นสนามเหมาะสมกับการวิ่ง พื้นไม่ลื้น มีความนุ่ม เวลาวิ่งทำให้วิ่งได้สบาย ไม่เจ็บเท้า และที่สำคัญมีการจัดแบ่งลู่วิ่งสำหรับคนที่เดินและวิ่งได้อย่างเหมาะสม

พิกัด :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง

ESSEC FITNESS CENTER

เป็นสถานที่พัฒนาการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์และนิสิต ป.ตรี โท และ เอก รวมถึงการให้บริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายกับนิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป

พิกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100037940415490

อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงยิมเนเซียมปรับอากาศ ความจุ 4,000 ที่นั่ง แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือชั้น 1 จะเป็นห้องสำหรับฝึกซ้อมกีฬาในร่ม เช่น มวย ยูโด เทควันโด ฟันดาบ ห้องฟิตเนส โยคะ ห้องสำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ห้องพยาบาล และห้องอื่นๆ ส่วนชั้น 2 จะเป็นพื้นที่สำหรับจัดการแข่งขันบาสเกตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน ฟุตซอล และแบ่งเป็นห้องสำหรับพักนักกีฬา ซึ่งสามารถปรับเป็นห้องประชุมได้ ทั้งนี้เพื่อเพื่อรองรับการขยายการเรียนการสอนของนิสิต และส่งเสริมทางด้านการกีฬาให้กับนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีสุขภาพแข็งแรง

พิกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง

Sejong Institute

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการทำบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยทันกุก สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยทันกุก มีความประสงค์จะจัดตั้งศูนย์เซจง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชาเกาหลี ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี

พิกัด : ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง 

https://www.facebook.com/sejongmsu/

ฟาร์ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ หรือ ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ ณ เขตพื้นที่นาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ว่า “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่นาสีนวนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมุ่งหวังเป็นแหล่งฝึกทักษะและศึกษาค้นคว้าวิจัยให้กับนิสิต คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ รองรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางด้านการเกษตร ของคณะเทคโนโลยี และเพื่อพัฒนางานวิจัยทางด้านการเกษตรให้มีความโดดเด่น รวมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต

พิกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน

 

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีหลักสูตรฝึกอบรมหลากหลายที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการจีน และออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยแบ่งเป็น หลักสูตรฝึกอบรมภาษา อาทิ ภาษาจีนเพื่อการสนทนา ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว และภาษาจีนเชิงธุรกิจ เป็นต้น และหลักสูตรฝึกอบรมทางวัฒนธรรม เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ศิลปะการเขียนพู่กันจีน และศิลปะการรำมวยจีน เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำหลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและสังคมในปัจจุบัน

พิกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

https://www.facebook.com/madakongyuan

โรงอาหารกลาง เขตพื้นที่ในเมือง

สถานที่ประกอบและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เป็นศูนย์กลางของบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ภายในโรงอาหารแบ่งที่นั่งได้อย่างเป็นสัดส่วน มีความกว้างขวาง ขนาดพอเหมาะปริมาณของผู้มาใช้บริการ ปลอดโปร่ง 

พิกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง