ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า

เปิดโลกกว้างการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับพื้นที่สังคมอุดมปัญญา ในศาสตร์วิชา ศิลป์วิชา และนวัตกรรมหลากหลาย ภายใต้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเมืองอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ที่นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตอิสระคู่กับการเรียนรู้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติและบรรยากาศรื่นรมย์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และบริการออนไลน์ครบวงจร จนเป็นที่กล่าวขานว่า “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ณ ที่ธรรมชาติกล่อมเกลาภูมิปัญญาให้งดงาม”

ศิษย์เก่าดีเด่น

สมาคมศิษย์เก่า มมส

บริจาคให้ มมส