งานวิจัยเด่น

นักวิจัย มมส สร้างงานการเคลือบโลหะมีค่าบนชิ้นส่วนเครื่องประดับ

นักวิจัย มมส สร้างผลงานวิจัยการเคลือบโลหะมีค่าบนเครื่องประดับด้วยเทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริง  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่กำลังเป็นที่น่าสนใจ และจับตามองในการนำเอาผลงานวิจัยนี้มาใช้เคลือบกับเครื่องประดับ และวัสดุอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องการให้คงรูปสีสรรส…

นักวิจัย มมส ค้นพบแมลงชนิดใหม่ของโลก “ริ้นมหาสารคาม” Culicoides mahasarakhamense

นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค้นพบ แมลงชนิดใหม่ของโลก “ริ้นมหาสารคาม” Culicoides mahasarakhamense แมลงในสกุล Culicoides หรือริ้น ในวงศ์ Ceratopogonidae ริ้นสปีชีส์ใหม่นี้ค้นพบครั้งแรก ณ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ค้นพบโดยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์…

นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก หงส์เหินศิริรักษ์ หรือ Hong-Hern-Sirirugsa มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Globba sirirugsae Saensouk & P. Saensouk พืชชนิดนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกดอกเข้าพรรษา และพืชชนิดนี้พบที่จังหวัดสกลนคร ภาคตะวันอ…

อาจารย์นักประดิษฐ์ มมส ประดิษฐ์เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นและความสดของไข่

เครื่องการตรวจวัดความสดของไข่แบบไม่ทำลายผ่านการตรวจวัดความหนาแน่นของไข่เป็นการนำเสนอเทคนิคในการตรวจวัดความสดของไข่แบบไม่ทำลายผ่านการตรวจวัดความหนาแน่นของไข่ ซึ่งระบบที่นำเสนอสามารถทำการคัดแยกเกรด และระบุความสดของไข่ได้แบบเวลาจริง ระบบไม่ซับซ้อน ใช้งา…