นิสิตปัจจุบัน

นิสิต

เปิดโลกกว้างการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับพื้นที่สังคมอุดมปัญญา ในศาสตร์วิชา ศิลป์วิชา และนวัตกรรมหลากหลาย ภายใต้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเมืองอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ที่นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตอิสระคู่กับการเรียนรู้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติและบรรยากาศรื่นรมย์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และบริการออนไลน์ครบวงจร จนเป็นที่กล่าวขานว่า “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ณ ที่ธรรมชาติกล่อมเกลาภูมิปัญญาให้งดงาม”

สนับสนุนการเรียนรู้

ปฏิทินการศึกษา

ทุนการศึกษา

ระบบลงทะเบียน

องค์กรนิสิต

สำนักวิทยบริการ

Digital Learning Park

MSU e-Learning

แบบฟอร์ม

ระเบียบข้อบังคับประกาศ

บริการนิสิต

MSU EV Bus

หอพักนิสิต

กองทุนกู้ยืม กยศ./กรอ.

บริการเทคโนโลยีดิจิทัล

MSU Authentication

MSU Mail

บริการ VPN

MSU Net Wifi

MSU Web Portal