นักวิจัย มมส สร้างงานการเคลือบโลหะมีค่าบนชิ้นส่วนเครื่องประดับ

นักวิจัย มมส สร้างผลงานวิจัยการเคลือบโลหะมีค่าบนเครื่องประดับด้วยเทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริง  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่กำลังเป็นที่น่าสนใจ และจับตามองในการนำเอาผลงานวิจัยนี้มาใช้เคลือบกับเครื่องประดับ และวัสดุอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องการให้คงรูปสีสรรสวยงาม และอีกทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานสิ่งของนั้นได้เป็นอย่างดีในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ากลุ่มตัวเรือน ในอุตสาหกรรมอัญมณีของไทยต่อไป  โดยผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.พิษณุ พลูเจริญศิลป์ อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.