นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก หงส์เหินศิริรักษ์ หรือ Hong-Hern-Sirirugsa มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Globba sirirugsae Saensouk & P. Saensouk พืชชนิดนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกดอกเข้าพรรษา และพืชชนิดนี้พบที่จังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ค้นพบโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช    และรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Comments are closed.