แผนที่และการเดินทาง

การเดินทางไปเขตพื้นที่ขามเรียง

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

จาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม ไปยัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง

  • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม ถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง  โดยรถสองแถวประจำทางสาย ม.ใหม่-บขส. (สีน้ำเงิน) ระยะทางรวม 11.7  Km

จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง ไปยัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง

  • ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง ไปยัง จุดจอดรถสองแถวประจำทาง ตรงข้าม อาคารบริการกลาง (พลาซ่า มมส)  โดยรถบัสประจำทางสาย ม.ใหม่-เสริมไทย-บขส. (สีเหลือง) ระยะทางรวม 11  Km

เดินทางโดยเครื่องบิน

  • ท่าอากาศยานขอนแก่น เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3 (บขส.3) โดยรถประจำทางปรับอากาศ สาย 24  ระยะทางรวม 13.2 Km
  • สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3 (บขส.3) เดินทางไป สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม โดยรถบัสประจำทางสาย ขอนแก่น-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด รถบัส (สีชมพู)  ระยะทางรวม 71.7 Km
  • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม ถึง จุดจอดรถสองแถวประจำทาง ตรงข้าม อาคารบริการกลาง (พลาซ่า มมส) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง  โดยรถบัสประจำทางสาย ม.ใหม่-บขส. (สีน้ำเงิน) ระยะทางรวม 11.7  Km

การเดินทางไปเขตพื้นที่ในเมือง

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

จาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม ไปยัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

  • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม ถึง จุดจอดรถสองแถวประจำทาง ใกล้คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง  โดยรถสองแถวประจำทางสาย ม.ใหม่-บขส. (สีน้ำเงิน) ระยะทางรวม 4  Km

จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ไปยัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

  • จุดจอดรถสองแถวประจำทาง ตรงข้าม อาคารบริการกลาง (พลาซ่า มมส)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ไปยัง ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง  โดยรถบัสประจำทางสาย ม.ใหม่-เสริมไทย-บขส. (สีเหลือง) ระยะทางรวม 11  Km

เดินทางโดยเครื่องบิน

  • ท่าอากาศยานขอนแก่น เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3 (บขส.3) โดยรถประจำทางปรับอากาศ สาย 24  ระยะทางรวม 13.2 Km
  • สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3 (บขส.3) เดินทางไป สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม โดยรถบัสประจำทางสาย ขอนแก่น-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด รถบัส (สีชมพู)  ระยะทางรวม 71.7 Km
  • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม ถึง จุดจอดรถสองแถวประจำทาง ตรงข้าม อาคารบริการกลาง (พลาซ่า มมส) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง  โดยรถบัสประจำทางสาย ม.ใหม่-บขส. (สีน้ำเงิน) ระยะทางรวม 11.7  Km