มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565 


รอบที่ 1 Portfolio #โครงการรับนิสิตพิการ (ทั่วประเทศ) เปิดรับ 21 สาขาวิชา จำนวน 41 คน รับสมัครทาง Admission.msu.ac.th วันที่ 1 - 20 ธ.ค. 64
และยังเปิดรับสมัคร #TCAS ทั้ง 4 รอบ ตลอดปีการศึกษา โดยจะเปิดรับสมัคร 
 รอบที่ 1 #Portfolio โครงการกีฬา, โครงการศิลปวัฒนธรรม และอีก 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ รับสมัคร วันที่ 1 - 20 ธ.ค. 64
ดูรายละเอียดที่นี่   https://www.facebook.com/media/set/
 รอบที่ 2 #Quota รับสมัคร วันที่ 5 ม.ค. - 28 ก.พ. 65
 รอบที่ 3 #Admission รับสมัคร วันที่ 2 - 10 พ.ค. 65
 รอบที่ 4 #DirectAdmission รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 - 12 มิ.ย. 65

ศึกษารายละเอียดทั้งหมด คลิกลิงค์   https://admission.msu.ac.th/
        ติดตามรายละเอียด การรับสมัครเพิ่มเติม เพจหลัก เพจเดียวเท่านั้น   เรียนต่อ มมส Mahasarakham university
ที่มา : กองบริการการศึกษา

Author

ผู้เรียบเรียง : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล
Email : sineenard.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0-4375-4315 (ภายใน) 1722

ภาพประกอบบทความ

  :   สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล/กองบริการการศึกษา/facebook Mahasarakham University

Related Posts