“ขยะ” ปัญหาใหญ่ เริ่มแก้ง่ายๆ ที่ “เรา”จริงอยู่ที่ “ขยะ” เป็นปัญหาใหญ่ แต่วิธีการแก้ไขสามารถเริ่มต้นทำได้ง่ายมาก เพียง ‘คัดแยกขยะ’ ก่อนทิ้งทุกครั้ง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่ออกจากบ้าน ช่วยลดปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่ได้ถึง ร้อยละ 95 และช่วยลดงบประมาณในการกำจัดขยะลงได้ด้วย MSU ONLINE จะพาทุกท่านมามาดู 7 วิธีแยกขยะในบ้านก่อนทิ้ง เรื่องเล็กๆ ที่ให้ผลลัพธ์มหาศาล ตามเรามาดูกันค่ะแยกขยะช่วยโลก ทำได้ง่ายๆ ได้ที่บ้าน มาดู 7 วิธีแยกขยะในบ้านก่อนทิ้ง เรื่องเล็กๆ ที่ให้ผลลัพธ์มหาศาล ตามมาเลยค่ะ
 
1. ขั้นตอนแรก ให้แยกขยะ 4 ประเภทออกจากกัน
∙ ขยะย่อยสลาย : ให้แยกระหว่างเศษอาหารกับเศษใบไม้
∙ ขยะรีไซเคิล : ให้แยกขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดออกจากกัน เช่นกระดาษ แก้ว โลหะ และพลาสติก
∙ ขยะอันตราย : ให้แยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น
∙ ขยะทั่วไป : เก็บรวมกันไว้ได้เลย
 
2. แยกขยะแต่ละประเภทใส่ถังหรือถุงแยกสีให้ชัดเจน
 
3. เก็บถุงขยะหรือถังขยะทั้งหมดไว้ในบริเวณที่สะอาด สว่าง อากาศถ่ายเท
 
4. แยกขยะอันตรายออกห่างจากขยะประเภทอื่น
 
5. อย่าเก็บขยะที่เสี่ยงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
 
6. หากระหว่างล้างขยะแล้วมีไขมันหรือน้ำมันปนเปื้อน ควรกรองเศษตะกอนต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ไหลลงไปอุดตันในท่อระบายน้ำสาธารณะ
 
7. หลีกเลี่ยงการเผาทำลายขยะโดยไม่จำเป็น
 
    เท่านี้ก็จะช่วยให้การแยกขยะเพื่อนำไปจัดการในขั้นตอนต่อไปทำได้ง่ายขึ้น เพียงแค่พวกเราทุกคนช่วยกัน เริ่มต้นทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน ก็ถือว่าได้ช่วยโลกแล้วล่ะครับ

ที่มา  :  https://www.stkc.go.th/info/7-วิธีแยกขยะในบ้านก่อนนำไปทิ้ง
 

Author

ผู้เรียบเรียง : จุฑามาศ ภิญโญศรี
Email : jutamas.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0942915414

Related Posts