แน่นอนว่าการเขียนวันที่ เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะว่ามันจะเป็นการบ่งบอกและบันทึกว่า ในวันนั้น คือวันอะไร และวันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง ซึ่งการเขียนวันที่ หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าทำไมบางทีเห็นวันขึ้นก่อน บางทีเห็นเดือนขึ้นก่อน
ดังนั้นเราก็เลยจะพาเพื่อนๆ มาศึกษา วิธีเขียนวันที่ อ่านวันที่ แบบฝรั่ง การเขียน วันเดือนปี แบบภาษาอังกฤษ เขียนยังไง จะเป็นยังไงนั้นมาศึกษาไปพร้อมๆ กันเลยค่ะการเขียนวันที่ วันเดือนปี เป็นภาษาอังกฤษ

การเขียนวันที่ วันเดือนปี เป็นภาษาอังกฤษ นั้นสามารถเขียนได้ 2 แบบ ได้แก่
  •     การเขียนวันที่ วันเดือนปี เป็นภาษาอังกฤษ แบบอังกฤษ
  •     การเขียนวันที่ วันเดือนปี เป็นภาษาอังกฤษ แบบอเมริกัน
     
      เช่น 25 December 2020 (25 ธันวาคม 2020)

การเขียนวันที่ วันเดือนปี เป็นภาษาอังกฤษ แบบอังกฤษ จะเขียนโดยใช้หน่วยเป็น วัน เดือน ปี
การเขียนวันที่ วันเดือนปี เป็นภาษาอังกฤษ แบบอเมริกัน จะเขียนโดยใช้หน่วยเป็น เดือน วัน ปี

การเขียนวันที่ วันเดือนปี เป็นภาษาอังกฤษ แบบย่อ
เราสามารถแทนตัวเดือนได้เป็นตัวเลขทั้ง 12 ลงไป อย่างเช่น 25 ธันวาคม 2020
    แบบอังกฤษ 25/12/2020
    แบบอเมริกัน 12/25/2020

วิธีการอ่านวันที่ แบบฝรั่ง
    เช่น December 25 2020 (25 ธันวาคม 2020)
แน่นอนว่าเมื่อการเขียนวันที่ วันเดือนปี เป็นภาษาอังกฤษ มี 2 แบบคือ อังกฤษและอเมริกันแล้ว วิธีการอ่านวันที่ แบบฝรั่ง ก็มี 2 วิธีเช่นกันคืออ่านแบบอังกฤษและอเมริกัน
    อย่างเช่นวันที่ 25 December 2020 หรือ December 25 2020 (25 ธันวาคม 2020)
อ่านแบบอังกฤษ  :  twenty-fifth December two thousand twenty
อ่านแบบอเมริกัน : December twenty-fifth two thousand twenty

เดือนในภาษาอังกฤษ และตัวย่อ
    January = Jan = 01
    February = Feb = 02
    March = Mar = 03
    April = Apr = 04
    May = May = 05
    June = Jun = 06
    July = Jul = 07
    August = Aug = 08
    September = Sep = 09
    October = Oct = 10
    November = Nov = 11
    December = Dec = 12

วันที่ในภาษาอังกฤษ จะใช้เป็นลำดับ ไม่ใช่ตัวเลข
ตัวย่อ = วันที่ ภาษาอังกฤษ
    1st = the first
    2nd = the second
    3rd = the third
    4th = the fourth
    5th = the fifth
    6th = the sixth
    7th = the seventh
    8th = the eighth
    9th = the ninth
    10th = the tenth
    11th = the eleventh
    12th = the twelfth
    13th = the thirteenth
    14th = the fourteenth
    15th = the fifteenth
    16th = the sixteenth
    17th = the seventeenth
    18th = the eighteenth
    19th = the nineteenth
    20th = the twentieth
    21st = the twenty-first
    22nd = the twenty-second
    23rd = the twenty-third
    24th = the twenty-fourth
    25th = the twenty-fifth
    26th = the twenty-sixth
    27th = the twenty-seventh
    28th = the twenty-eighth
    29th = the twenty-ninth
    30th = the thirtieth
    31st = the thirty-first

ที่มา : https://www.sanook.com/campus/1400448/

Author

ผู้เรียบเรียง : จุฑามาศ ภิญโญศรี
Email : jutamas.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0942915414

ภาพประกอบบทความ

  :   กราฟิก : ปิยะฉัตร ธนภัทรธุวานันท์

Related Posts