คลินิกไข้หวัด ARI CLINIC โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#ให้บริการตรวจรักษา ไข้หวัด ไอ เจ็บคอ

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

#ตรวจหาเชื้อโควิด-19

ตรวจโดยวิธีมาตรฐาน RT PCR (มีใบรับรองแพทย์) ให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.

- แบบ Pool-PCR สำหรับผู้ป่วยที่ต้องแอดมิท หรือญาติที่จำเป็นต้องเฝ้าไข้ ให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.