กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนนิสิต ที่พักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนใจ โครงการประกวดเรื่องเล่าชาวหอจัดซึ่งต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 แล้ว


   
       นิสิตที่พักหอพักในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถส่งผลงานเรื่องเล่าเข้าประกวด พร้อมหนังสั้นความยาวไม่เกิน 10 นาที เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 16,500 บาท เงื่อนไขตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 


  

นิสิตสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565    

ขอขอบคุณ
กราฟิก:โดยคุณปิยะฉัตร ธนภัทรธุวานันท์
พิสูจน์อักษร : โดยนางสาวมลฤดี โคตมูล
ชข้อมูล : จาก facebook Mahasarakham / กองอาคารสถานที่

Author

ผู้เรียบเรียง : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล
Email : sineenard.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0-4375-4315 (ภายใน) 1722

ภาพประกอบบทความ

  :   สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Related Posts