คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ (ปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2565 (ป.ตรี 3 หลักสูตร) 3 รอบสุดท้าย

 TCAS2: โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
วันที่ 5 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565

 TCAS3: Admission ในวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565
 TCAS4: Direct Admission เปิดรับ 2 รอบ ได้แก่

       - วันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565

       - วันที่ 2 - 12 มิถุายน 2565

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.msu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

043 970 762 หรือ Facebook: ฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หรือศึกษาข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา ม.มหาสารคาม ทุกรอบ ได้ที่เพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham university (กองบริการการศึกษา) โทรศัพท์ 043-754 377 (ในวันเวลาราชการ)
#TCAS65 #TCAS2_4 #ท่องเที่ยวโรงแรม #มมส #THMMSU #งานแนะแนวการศึกษา 

 


Author

ผู้เรียบเรียง : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล
Email : sineenard.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0-4375-4315 (ภายใน) 1722

ภาพประกอบบทความ

  :   สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล / Facebook MahasarakhamUni /คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Related Posts