มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565

TCAS ทั้ง 4 รอบ ตลอดปีการศึกษา โดยจะเปิดรับสมัคร 
 รอบที่ 2 #Quota รับสมัคร วันที่ 5 ม.ค. - 28 ก.พ. 65
 รอบที่ 3 #Admission รับสมัคร วันที่ 2 - 10 พ.ค. 65
 รอบที่ 4 #DirectAdmission รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 - 12 มิ.ย. 65


 


ติดตามรายละเอียด การรับสมัครเพิ่มเติม เพจหลัก เพจเดียวเท่านั้น   เรียนต่อ มมส Mahasarakham university
ที่มา : กองบริการการศึกษา

Author

ผู้เรียบเรียง : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล
Email : sineenard.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0-4375-4315 (ภายใน) 1722

ภาพประกอบบทความ

  :   สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล / Facebook MahasarakhamUni /MSU Outlet

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Related Posts