ทุกความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะ “ความพยามยาม” ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เราเกิดจุดมุ่งหมายในชีวิต แต่หากมีความพยายามเพียงอย่างเดียวไร้ซึ่งความสามัคคี จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อาจจะลุล่วงไปได้ยาก  เพราะความสามัคคี คือหัวใจหลักของการทำงานเป็นทีม คือพลังและแรงขับเคลื่อนให้เราก้าวเดินต่อไปข้างหน้า แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใด แต่ถ้าเรามีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้ว เราก็จะมีแรงขับเคลื่อนให้ผ่านพ้นอุปสรรคนั้น ๆ ไปได้ด้วยดีเสมอ และประสบความสำเร็จ  เช่นเดียวกันกับทีม "พิกกี้บูบู  กับ ผลงาน “มนุษย์ล่องหน”  ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม และได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" วันนี้ MSU ONLINE  จะพาทุกท่านไปรู้จักกับพวกเขา "ทีมพิกกี้บูบู" ตามเรามาค่ะแนะนำตัว
    นางสาวนภัสสร น้อยแดง นางสาวพัทรดา อัปการัตน์ นายกฤติพงศ์ จำปาคำ นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ชื่อทีม พิกกี้บูบู  ค่ะ

รางวัลที่ได้รับ
    รางวัลชนะเลิศ : การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    ชื่อผลงาน : มนุษย์ล่องหน
    หน่วยงานที่จัดการแข่งขัน : ทรูปลูกปัญญา

วัตถุประสงค์โครงการนี้คือโครงการอะไร มีที่มาอย่างไร 
    โครงการเปิดโอกาศให้นิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทุกสถาบัน, ทุกคณะ, ทุกชั้นปี ทั่วประเทศ มาร่วมกันสร้างสรรค์เรื่องราวเพื่อบอกต่อความดีที่เกิดขึ้นในชุมชน ในจังหวัด หรือในภูมิภาคของคุณ มาส่งต่อให้สังคมได้รับรู้

จุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจในการทำผลงานชิ้นนี้
    เริ่มจากอาจารย์แนะนำให้ลองส่งประกวด พอได้เริ่มทำเราก็พยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด และอยากเข้ารอบเพื่อพิสูจน์ตัวเองในการสร้างสรรค์ผลงาน 

พล็อตเรื่อง "มนุษย์ล่องหน" 
    พล็อตเรื่อง การทำความดีแต่ไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นก็ไม่ต่างจากการเป็นมนุษย์ล่องหน ถ้าอยากให้มนุษย์ล่องหนมีตัวตนทุกคนต้องช่วยกันแชร์เรื่องราวความดีของเขา ในผลงานเราจึงเล่าเรื่องราวการทำดีของมนุษย์ล่องหน เมื่อมีคนแชร์เรื่องราวของเขาออกไปให้คนอื่นรับรู้ ทำให้เขามีตัวตนขึ้นมา การที่เราแชร์เรื่องราวดี ๆ ของคนอื่นเป็นทั้งการส่งต่อเรื่องราวดี ๆ และยังเป็นการให้กำลังใจคนทำดีอีกด้วยค่ะ