7 เทคนิคเพิ่มความมั่นใจให้กับบุคลิกภาพ..หากพูดถึงเรื่อง “บุคลิกภาพ” แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสาวรุ่นไหน ๆ ต่างต้องมีไว้เพื่อเพิ่มความสดใสมั่นใจกันทั้งนั้น  วันนี้เรามีเทคนิคดี ๆ เพื่อให้คุณได้เริ่มพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมั่นใจ จนกลายเป็นผู้หญิงยุคใหม่ได้ มาดูกันเลย


 
1. ความเป็นคนช่างสังเกต
    รู้จักแสวงหาคำตอบจากคำถามต่าง ๆ ด้วยความคิด ความสงสัย เกิดเป็นการสืบค้นจนเป็นผลสำเร็จ
 
2. ความเป็นคนไม่อยู่เฉย
    รู้จักประเมินตนเอง เพื่อให้เกิดการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
    หากคุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยศิลปะ คุณจะโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว
 
4. มีความใส่ใจต่อสิ่งที่รับผิดชอบ
    รู้หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบด้วยความมีระเบียบวินัย และสามารถปฏิบัติสิ่ง ๆ นั้นออกมาให้ดีด้วยใจรักอย่างสม่ำเสมอ
 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
    รู้จักมีศิลปะในการสื่อสาร หรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกยินดีเมื่อได้ร่วมสนทนาด้วย และที่สำคัญต้อง “คิดก่อนพูด” เพื่อยับยั้งการเกิดปัญหาอื่น ๆ ที่อาจตามมาได้
 
6. แสดงออกตามกาลเทศะอันควร
    ผู้หญิงยุคใหม่ต้องรู้จักระงับอารมณ์ให้เป็นนะคะ หมั่นฝึกการแสดงทางอารมณ์ผ่านหน้ากระจก เพื่อให้คุณรับกับทุกสถานการณ์ได้อย่างสดใสนั่นเอง
 
7. มีการปรับตัวให้เข้ากับภาวะแวดล้อม
    แน่นอนว่าคุณจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอยู่เสมอ เพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์และรักษามิตรภาพแก่คนรอบข้างให้ดียิ่งขึ้น
 

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :  https://www.omothailand.com/tips/tip/7-เทคนิคเพิ่มความมั่นใจให้กับบุคลิกภาพ/39

Author

ผู้เรียบเรียง : จุฑามาศ ภิญโญศรี
Email : jutamas.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0942915414

Related Posts