4 วิธีดูแลจิตใจให้เข้มแข็ง  บางครั้งสถานการณ์ที่ต้องเผชิญอาจทําให้รู้สึกไม่สบายใจ เครียด วิตกกังวล หรือหงุดหงิด เราจึงจําเป็นต้องจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ให้จิตใจกลับมามีความสุขอีกครั้ง อาจารย์ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนําวิธีง่ายๆ ในการดูแลใจตัวเองดังนี้แบ่งปันความรู้สึก
การพูดคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับความรู้สึกของเราจะช่วยผ่อนหนักให้เบาลงได้

หาวิธีช่วยให้จิตใจสงบ เช่น การนั่งสมาธิ การอยู่ กับตัวเองเงียบๆ ลดการเสพสื่อและข้อมูลต่างๆ เพราะเมื่อใจสงบก็จะรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียด

หากิจกรรมทําเพื่อไม่ให้ตัวเองจมอยู่กับความคิดที่สับสนวุ่นวาย เช่น ออกกําลังกาย อ่านหนังสือ ปลูกต้นไม้ ทําอาหาร เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

ให้กําลังใจตนเอง  บอกตัวเองว่า แม้วันนี้จะยากลําบาก แต่ก็กําลังผ่านพ้นไป ดูแลใจ ดูแลกายของตัวเองให้ดี เพื่อพร้อมรับวันใหม่ที่กําลังเข้ามา

ดูแลสุขภาพจิตให้ดีแล้ว ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงด้วยนะคะ สุขภาพจะได้สมบูรณ์ทั้งใจและกาย

ข้อมูลจาก : คอลัมน์เกร็ดสุขภาพ ชีวจิตดูแลใจ นิตยสารชีวจิต ฉบับ 387

Author

ผู้เรียบเรียง : จุฑามาศ ภิญโญศรี
Email : jutamas.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0942915414

Related Posts