#Save ตัวเอง ลดเสี่ยง COVID-19 : ในปัจจุบัน สถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 (COVID-19) พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นวันนี้เราจึงมีวิธีป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID-19 ด้วยแปดวิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากไวรัส COVID-19 ที่ทุกคนสามารถทำตามกันได้อย่างแน่นอน จะมีวิธีป้องกันแบบไหนบ้าง ไปติดตามพร้อม ๆ กันได้เลยค่ะ



ล้างมือให้บ่อย
ด้วยสบู่นาน 20 วินาที หากอยู่นอกบ้านใช้เจลแอลกอฮอล์ 70-95%

สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หรืออยู่ในบ้าน เมื่อต้องใกล้ชิดผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย

ปิดฝาชักโครกทุกครั้งเมื่อกดน้ำ
รวมถึงวิธีทิ้งหน้ากากอนามัย พับครึ่งด้านที่สัมผัสใบหน้าใส่ถุงมิดชิด แล้วทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด

หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่คนหมู่มากนานๆ
เช่น งานมหกรรม คอนเสิร์ต

ผู้ป่วยเรื้อรัง
เช่น โรคหัวใจ โรคปอด และทางเดินหายใจ หลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะ

แยกของใช้ส่วนตัว
เช่น ช้อน ส้อม และทำความสะอาดสิ่งของใกล้ตัวบ่อยๆ มือถือ เมาส์ ลูกบิดประตู เป็นต้น

ไม่เอามือจับหน้า 
รวมถึงขยี้ตา แคะหู แคะฟัน

รักษาระยะห่าง
อย่างน้อย 1-2 เมตร เมื่อต้องยู่ใกลบุคคลอื่น

ที่มา : ชีวจิต

Author

ผู้เรียบเรียง : จุฑามาศ ภิญโญศรี
Email : jutamas.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0942915414

Related Posts