<..." /> มาสร้างความมั่นใจกับเทคนิคทางจิตวิทยา
ความมั่นใจในตนเอง เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของความเป็นมนุษย์ที่มาจากความรู้สึกนึกคิดภายใน เป็นผลที่มีจากการภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการประสบความสำเร็จของคนได้ เพราะความมั่นใจก็คล้ายกับความเชื่อ ถ้าหากเราเชื่อว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ เราก็จะมีกำลังใจและแรงบรรดาลใจที่จะบรรลุเป้าหมายได้  แต่หากเราไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ก็จะไม่มีแรงที่จะเดินทางไปยังเป้าหมายนั้นๆ ได้ เราจึงมีเทคนิคทางจิตวิทยา ที่จะช่วยให้คุณเสริมสร้างความมั่นใจได้ มาฝากกันค่ะฝึกสบตาผู้อื่นเวลาสนทนา
ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ เปรียบเสมือนความจริงใจและความซื่อสัตย์ของคนๆ นั้น หากคุณหลีกเลี่ยงการสบสายตากับผู้อื่นนั่นแสดงถึงความไม่มั่นใจในตนเอง ดังนั้นการสบสายตากับผู้อื่นเวลาสนทนาจะทำให้คุณได้รับการไว้วางใจและยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองด้วย

อย่าพยายามที่จะสมบูรณ์แบบจนเกินไป
การตั้งเป้าหมายและสามารถทำได้สำเร็จเป็นเรื่องที่ดีและน่าภาคภูมิใจ แต่อย่าลืมว่าคนที่ประสบความสำเร็จก็สามารถทำผิดพลาดหรือเสียใจกับการตัดสินใจบางอย่างได้ คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังแต่จงใช้ความผิดพลาดนั้นเป็นบทเรียนและทำอนาคตให้ดีขึ้น จะช่วยสร้างความมั่นใจในการกระทำต่อๆ ไปในอนาคตของคุณ

ปรับเปลี่ยนวิธีการเดิน ให้หลังตรง หน้าเชิด
การเดินหลังงอและก้มหน้านั้นแสดงถึงความกลัวและความไม่มั่นใจในตัวเอง หากปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการเดินให้สง่าผ่าเผย(หลังตรงหน้าเชิด) จะช่วยให้คุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้น คนรอบข้างสามารถสัมผัสได้ว่าคุณแตกต่างและโดดเด่นกว่าผู้อื่น

ฝึกยอมรับคำชมจากผู้อื่น
แต่ละคนมีการตอบสนองต่อคำชมที่แตกต่างกัน บางคนเลือกที่จะยอมรับแต่บางคนเลือกที่จะปฏิเสธ ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง เพราะแสดงถึงความไม่มั่นใจและไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง นอกจากนี้ยังแสดงถึงการไม่เห็นคุณค่าในคำชมหรือความคิดเห็นของผู้อื่นอีกด้วย

วิธีที่ดีที่สุดในการตอบสนองต่อคำชมคือการยิ้มอย่างจริงใจพร้อมกับพูดว่า “ขอบคุณ” และภูมิใจในตัวเองให้มากขึ้น

กล้าแสดงความคิดเห็น
การพูดคุยสนทนาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน คุณควรแสดงความคิดเห็นของตนเองในวงสนทนา เพราะเป็นการแสดงถึงความมั่นใจในตนเองทางอ้อม หากคุณยังไม่กล้าให้คุณค่อยๆ ฝึกแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองทีละนิด

ควบคุมความคิด
การควบคุมความคิดภายในของตัวเองเป็นสิ่งที่ยากแต่ก็สามารถฝึกฝนได้ ลองบันทึกความคิดทั้งหมดของคุณใน 1 สัปดาห์ เชื่อมโยงความคิดและวิเคราะห์ว่าทำไมถึงคิดเช่นนั้น เป็นความคิดเชิงลบหรือเชิงบวกมากกว่ากัน

ฝึกเสนอความช่วยเหลือให้กับผู้อื่น
คนส่วนใหญชอบให้ตัวเองมีคุณค่าและรู้สึกว่าตัวเองสำคัญ การเสนอความช่วยเหลือกับผู้อื่น จะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ มีคุณค่าและมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้น

ฝึกพูดคุยกับคนแปลกหน้า
เชื่อว่าหลายคนไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้า อาจจะเพราะไม่กล้าหรือเขินเมื่อถูกรายล้อมไปด้วคนที่ไม่คุ้นเคย การฝึกพูดคุยกับคนแปลกหน้าเป็นวิธีที่ดีที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ แต่วิธีนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน หากไม่สบายใจจริงๆ ในการคุยกับคนแปลกหน้าคุณอาจจะเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นได้

ขอบคุณข้อมูลจาก brightside.me
https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/156148.html

Author

ผู้เรียบเรียง : จุฑามาศ ภิญโญศรี
Email : jutamas.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0942915414

Related Posts