“สาร MSU Online” เป็นสื่อออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆในรั้วเหลืองเทาพร้อมบอกเล่าเรื่องราวและสาระดีๆ สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์ข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิตอล

สาร MSU Online