นักวิจัย มมส พัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ

สถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัว COVID-19 ยังคงไม่สู้ดีมากนัก เรายังคงคิดหาสิ่งต่างๆ ที่จะมาใช้เพื่อการรับมือกับเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง 
       จึงทำให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามคิดค้น และพัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ (Prototype development of textiles coatings using atmospheric pressure plasma) เพื่อใช้สำหรับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการใช้รับมือในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ภายใต้การวิจัย คิดค้น และพัฒนาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้วิจัย

Comments are closed.