ข่าวเด่น (Hotnews)

ชาว มมส ร่วมเวียนเทียน-ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชาวันนี้ (19 กรกฎาคม 2567) เวลา 13.30 น. ณ วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา ประจำปี...


ครบรอบ 26 ปี คณะการบัญชีและการจัดการ มมสคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสครบรอบ 26 ปี วันสถาปนาคณะการบัญชีและการจัดการ และรำสักการะถวายพระเจ้าองค์แสนสีหราชศาสดา

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2567) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ การสักการะและรำถวายพระเจ้าองค์แสนสีหราชศาสดา...


มมส ขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบวันนี้ (19 กรกฎาคม 2567) กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์พนารัตน์ มาศฉมาดล...


มมส เตรียมรับสมัครปี 68 มีโควตาให้นักเรียน เขตพื้นที่ภาคเหนือวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา สำหรับครูแนะแนวในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 30 โรงเรียน โดยมี ผอ.นริสา วะทา ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตพิมล...


มมส เตรียมรับสมัครปี 68 มีโควตาให้นักเรียน เขตพื้นที่ภาคเหนือวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา สำหรับครูแนะแนวในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี จำนวน 14 โรงเรียน โดยมี  ดร.ชุมพล...


บุคลากร นิสิต คณะนิติศาสตร์ มมส ร่วมบริจาคโลหิตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับเหล่ากาชาดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ลานชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยโรงพยาบาลมหาสารคาม จะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองเพื่อใช้รักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ...


มมส พัฒนาศักยภาพนักวิจัย หลักสูตร AI : Chat GPTวันนี้ (18 กรกฎาคม 2567) กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร Artificial Intelligence (AI)  ครั้งที่...


The 7th CLMTV-CN Contemporary Art Awards 2024 and The 1st International Festival of Art and Culturesเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา...


จากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน ติดตามประเมินผลการบริหารงานฯคณะสาธารณสุขศาสตร์

มมส ประเมินผลการบริหารงานคณบดี ผู้อำนวยการสถาบันและสำนักฯ

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2567)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานฯพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ และคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ...


The 2nd International Conference of Art and Culture for Sustainable Development (ICACSD2) under the theme Cultural Diversity

The 2nd International Conference of Art and Culture for Sustainable Development (ICACSD2) under the theme "Cultural Diversity"

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2567)...