“เราไม่ทำ...ใครจะทำ” คลิปวิดีโอสุดเจ๋ง โดนใจ จากการประกวดในหัวข้อ EDU SAVE WORLD FOR LIFE 2021  โดยทีม FTP ETC KHONTHUK (เอฟทีพี อีทีซี คนถึก)  ซึ่งคว้า 2 รางวัล วันนี้  MSU ONLINE จะพาทุกท่านไปรู้จักกกับพวกเขา ทีม FTP ETC KHONTHUK (เอฟทีพี อีทีซี คนถึก) จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆ และแนวคิดในการจัดของคลิปวิดีโอนี้ ตามเรามาเลยค่ะแนะนำตัว 
    สวัสดีครับ/ค่ะ พวกเราทีม FTP ETC KHONTHUK (เอฟทีพี อีทีซี คนถึก) ซึ่งมีสมาชิกด้วยกัน 3 คน ประกอบไปด้วย นายธีระชัย ศรีพลาย นิสิตชั้นปีที่ 5 #ETC13, นายธีรภัทร ตาลกุล และนางสาวเดือนพลอย ผาดงยาง นิสิตชั้นปีที่ 3 #ETC15 จากทั้งหมดของสมาชิกในทีม ETC KHONTHUK (อีทีซี คนถึก) 12 คน พวกเราเป็นนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน 
    ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวิดีโอ และได้รับรางวัลโดนใจศึกษาศาสตร์ Popular Vote ในหัวข้อ EDU SAVE WORLD FOR LIFE 2021  โดยชื่อผลงาน “เราไม่ทำ...ใครจะทำ” ดำเนินการรับผลงานและเปิดโหวต ผ่านทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ สื่อ SMO จัดการแข่งขันโดยสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
เล่าให้ฟังถึงรายละเอียดของโครงการ “EDU SAVE WORLD FOR LIFE 2021”
    สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ และตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ทางสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดการแข่งขันสื่อประชาสัมพันธ์ขึ้น โดยสื่อที่ใช้ในการแข่งขันเป็นวิดีทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมการดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบ เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม – 23 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา