มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2564ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตั้งองค์กฐิน ณ อาคารบรมราชกุมารี และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ทอดถวาย ณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทอดกฐิน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป        จึงขอเชิญชวนท่าน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักเรียน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้การจัดงานเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/increadnews.php...
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 093 5362212
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

Author

ผู้เรียบเรียง : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล
Email : sineenard.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0-4375-4315 (ภายใน) 1722

ภาพประกอบบทความ

  :   สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล/Facebook มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  Facebook MahasarakhamUni :   https://www.facebook.com/MahasarakhamUni/

Related Posts