ประกาศขยายระยะเวลาเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลพระราชทาน "พระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564" ขยายเวลาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียดของการเสนอชื่อบุคคลดีเด่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล "พระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2564"มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล "พระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2564" โดยแยกประเภทดังต่อไปนี้

รายละเอียดของประเภท "พระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2564"
1. ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
2. ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
3. ประเภทบุคคลเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยผู้ที่สนใจในการเสนอชื่อบุคคลดีเด่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล "พระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2564" สามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่ 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ)
ฝ่ายรับสมัคร งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โทรศัพท์มือถือ 093-5362212 (ในวันและเวลาราชการ)
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ


ดูเอกสารเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/increadnews.php...
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

Author

ผู้เรียบเรียง : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล
Email : sineenard.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0-4375-4315 (ภายใน) 1722

ภาพประกอบบทความ

  :   สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล/กราฟิก:คุณปิยะฉัตร ธนภัทรธุวานันท์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  Facebook MahasarakhamUni :    https://www.facebook.com/MahasarakhamUni

Related Posts