ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เบื้องต้น):: จำนวน 3 ทุนๆ ละ 25,000 บาท ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร

:: เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564
:: สมัครผ่านระบบทุนการศึกษา http://ss.msu.ac.th/
:: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต www.sa.msu.ac.th หรือลิงค์นี้ http://www.sa.msu.ac.th/.../adm.../fileup/20210917182651.pdf

Author

ผู้เรียบเรียง : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล
Email : sineenard.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0-4375-4315 (ภายใน) 1722

ภาพประกอบบทความ

  :   สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล/กองกิจการนิสิต/facebook MahasarakhamUni

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Related Posts