คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
เรื่อง พื้นฐานการวาดทัศนียภาพ 
ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 คอร์ส 3 ชั่วโมงออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Cisco Webex เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 โดยอาจารย์ธเนศ ฉัตรจุฐามณี อาจารย์ประจำสาขาภูมิสถาปัตยกรรม และคุณวันฉัตร แป้นคง สถาปนิก สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2564
 ค่าลงทะเบียนเพียง 
>นิสิต / นักศึกษา (ค่าลงทะเบียน 150 บาท
>บุคคลทั่วไป (ค่าลงทะเบียน 300 บาท)
**รับจำนวนจำกัด 100 ท่านเท่านั้น**
 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3ioG1uj หรือ Scan QR Code ในโปสเตอร์เพื่อลงทะเบียน
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณภัทรชา โทร 043-754381

Author

ผู้เรียบเรียง : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล
Email : sineenard.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0-4375-4315 (ภายใน) 1722

ภาพประกอบบทความ

  :   สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ/FacebookMahasarakhamUni

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Related Posts